Ενοικίαση Μηχανής

Η ενοικίαση μοτοσυκλέτας αποτελεί μια εξαιρετική λύση για να μπορέσετε να μετακινηθείτε στους Φούρνους Κορσεών με το ρυθμό που σας ταιριάζει. 

Νοικιάστε μηχανάκι για όλη την παραμονή σας ή μόνο για ένα μέρος της.

Ομάδα Α

group_Bike_slider_Medley
Piaggio
Medley
150cc

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_piag_liberty
Piaggio
Liberty
150cc

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

Symphony ST 200
SYM
Symphony ST
200cc

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_Agiliti200
Kymco
Agility 16+
200cc

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

License category A1 A2 needed
Car Driver License (B)
cannot be accepted for this
type of Motorcycle

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_aGILITY150
Kymco
Agility 16+
150cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

previous arrow
next arrow

Ομάδα B

group_Bike_slider_aGILITYS 125i_E5
Kymco
Agility S
125i E5

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_Liberty125
Piaggio
Liberty
125cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_People_one
Kymco
People One
125cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_Symfony_SR - copy
Sym
Symphony St
125i L/C ABS

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_Symfony_SR
Sym
Symphony SR
125cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_Honda_VISION110cc
Honda
Vision
110cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION: AUTOMATIC

TRANSMISSION: AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

previous arrow
next arrow

Ομάδα Γ

group_Bike_slider_NrgMC3
Piaggio
NRG MC3
50cc - 80cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_pegaut_trekker
Peugeot
Trekker
50cc - 80cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_typhoon
Piaggio
Typhoon
50cc-80cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

previous arrow
next arrow

Ομάδα Atv Quad

group_Bike_slider_typhoon
Linhai
ATV
200cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

group_Bike_slider_typhoon
Linhai
ATV
200cc

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

Car Drivers License (B)
is Accepted under conditions
for this type of Motorcycle.

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

PASSENGERS : 2

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

TRANSMISSION : AUTOMATIC

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

LUGGAGE : OPTIONAL

GASOLINE

GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

previous arrow
next arrow